Fem vinderidéer
 

2B: Klimatjeneste som centralt center for viden og formidling om klimaløsninger

Gruppen foreslår, at vi oprette et nationalt nonprofit rådgivningscenter, der skal hjælpe borgere, virksomheder og organisationer med at træffe klimavenlige valg – ‘Klimatjenesten – sammen om at reducere klimabelastningen’.  Klimatjenesten formidler metoder til at fremme den grønne omstilling via en hjemmeside med adgang til vidensdatabase, guides, nyhedsbreve, chat og hotline samt analyser af bæredygtige tiltags effekt og finansieringsmuligheder. Derudover ansættes en klimaombudsmand, som skal sikre, at den grønne omstilling tænkes ind på alle skalaer i samfundet, samt at rådgivningen er uafhængig af særinteresser og  funderet i nyeste forskning, erfaring og udvikling. 

9A: Klimahylder, klimapoint og klimamærkater i Coop

Lysten til at handle bæredygtigt er stærk hos mange, men de fleste mangler et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at kunne købe klimavenligt. Derfor foreslår gruppen at indføre ‘klimahylder’ i Coops supermarkeder. På klimahylderne kan man finde en samling af varer med mærkaterne ‘lokalvare’ ‘sæsonvare’ og ‘økologi’. Derudover skal Coop-kunder kunne optjene ’klimapoint’ på deres medlemsapp, når de køber varer fra klimahylderne. Målet er at gøre det nemt, overskueligt og billigere for forbrugeren at handle grønt og bæredygtigt. 

20A: Få unge voksne til at investere i eller leje bæredygtigt møbeldesign

Mange unge vælger i dag at købe billigt og nyt frem for dyrere og i højere kvalitet. Gruppens pitch er en platform målrettet unge mellem 25-35, der skal gøre det muligt at lease møbler i en kortere eller længere periode og derefter købe eller aflevere dem tilbage. I Norden har vi meget træ- og møbelindustri og er kendt for vores skandinaviske minimalisme og nordiske design. En leasingmodel kan skabe et alternativ til køb-og-smid-væk-kulturen,  gøre produkter af høj kvalitet bredere tilgængelige og skabe bæredygtige og cirkulære forbrugsvaner blandt unge. Derudover kan andre aktører f.eks. mindre møbelsnedkere og designere inddrages, så de får et større publikum, og der kommer øget fokus på de lokale producenter.

20B: Skoler skal lease, ikke indkøbe, hardware og teknologi til undervisningen

Digitale løsninger bruges flittigt i den danske folkeskole og  er en helt uomgængelig del af læring og uddannelse, der giver adgang til nyere viden end traditionelle klassesæt af bøger. I stedet for jævnligt at købe nyt udstyr, foreslår gruppen, at kommuner indgår aftaler med leverandører om at levere adgang til computere og digitale løsninger. Kommunerne betaler et abonnement men slipper for at investere store beløb i grej. Med abonnementet følger service, opdatering og løbende udskift af IT-udstyr. På den måde slipper kommunen for at stå for vedligehold og opdateringer. Skolerne vil få adgang til ny digital teknologi, som både de og eleverne får gavn af. Virksomhederne, som sælger løsningerne, får incitament til at designe og vedligeholde computerne, så de kan holde længere. 80 pct. af en computers energiforbrug ligger i produktionsfasen – jo længere levetid en computer har desto større CO2-besparelse. Længere levetider vil også reducere trækket på klodens ressourcer- særligt de værdifulde metaller.

25A: ‘Vi i naturen’ – udvidelse af Det grønne danmarkskort 

Gruppen foreslår, at “Det Grønne Danmarkskort” udvides med minimum 500 meter på hver side af de eksisterende naturområder. I disse nye områder skal gælde andre regler for bosætning, husbyggeri og landbrug. I de nye områder kan man som enkeltperson, familie eller et større fællesskab købe et stykke jord. Ved køb af et jordareal under visionen ‘Vi i Naturen’ forpligter man sig til at overgive mindst 1/3 af den del af jorden, der grænser op til det eksisterende naturområde til urørt natur. Derudover kan 1/3 bruges til bæredygtig fødevareproduktion ved hjælp af permakulturprincipper og maksimalt 1/3 kan anvendes til bæredygtig bebyggelse, som er gennemtænkt med hensyn til ressource- og energiforbrug, hvor det er tilladt at bo offgrid, hvis det ønskes. Løsningen vil blandt andet medvirke til at løse klimakrisen ved at binde store mængder CO2 i selvsået vildskov og mangedoble arealet af urørt natur og dermed bidrage til at løse biodiversitetskrisen.